9700 Szombathely Szent Imre herceg u. 98. • Tel.: +36/20-335-1-666 • aktivatorkft@aktivator.hu

Pályázatok

Aktivátor Kft elnyert pályázatai:


GINOP-4.1.4-19-2020-02054
Pénzügyminisztérium, mint Támogató által meghirdetett Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című felhívása alapján az Aktivátor Műszaki Gyártó és Kereskedelmi Kft pályázatot nyert el „Teljes energetikai korszerűsítés az Aktivátor Kft székhelyen” címmel. Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője a pályázatot 11 492 379 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatási összeg forrása 9 634 809 Ft energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásnak, 1 857 570 Ft megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül. A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.05.27. A Projekt fizikai befejezésének napja: 2022.10.28. A pályázat megvalósítása során 395 nm - es felületen födémszigetelés került elhelyezésre, 100 nm felületű nyílászáró került kicserélésre, 1.535 m3 fűtött területen lett korszerűsítve a fűtési és melegvíz rendszer, 26 kWp teljesítményű, Vaillant gyártmányú levegő-víz típusú hőszivattyús rendszer került telepítésre és 395 nm felületen a világítás korszerűsítésre került. Az épület energetikai besorolása BB – re javult és megfelel a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek.  

____________________________________________________________________________________________________________________

GINOP-4.1.4-19-2020-01706
A Pénzügyminisztérium, mint Támogató által meghirdetett Megújuló energia
használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című felhívása alapján az Aktivátor Kft (9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 98) GINOP-4.1.4-19-2020-01706 azonosító számú pályázati kérelmet nyújtott be „Teljes energetikai korszerűsítése az Aktivátor Kft telephelyen” címmel. Az irányító hatóság a kérelmet elbírálta és azt támogatásra alkalmasnak minősítette, így a pályázat 31.663.943 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatás forrása 18 315 443 Ft energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásnak, 13 348 500 Ft megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül. A pályázat 55% - os támogatással valósult meg. A Projekt megvalósításának tényleges kezdete 2021.01.08. volt. A Projekt fizikai befejezésének napja: 2022.05.31. A Projekt a tervezettnek megfelelően, sikeresen megvalósult, a kivitelezés I. o. volt. A projekt során csarnok külső és födémszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, hőszivattyús rendszer és napelemes rendszer telepítése valósult meg. Valamennyi tervezett munka elvégzésre került, valamennyi munka tervezett műszaki tartalma maradéktalanul teljesült. A pályázat záró elszámolása és záró kifizetési igénylése határidőre benyújtásra került. 


GINOP-1.2.9-20-2021-04892

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint

Támogató által 2020.11.18-án meghirdetett Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és

kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása című felhívás alapján a(z) Aktivátor Műszaki Gyártó és Kereskedelmi Kft, mint Kedvezményezett 9 334 083 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Az Aktivátor Kft 2021.11.10-én pályázatot nyújtott be „Komplex fejlesztés az Aktivátor Kft telephelyén” címmel a GINOP-1.2.9-20-2021-04892 számú, „Hátrányos helyzetű települések működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című pályázati felhívásra. A pályázatkezelő szervezet a pályázatot elbírálta és 9.334.083 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az Aktivátor Kft számára amely, de minimis támogatásnak minősül. A projekt összes költsége 13.334.405 Ft, a támogatásintenzitás 70% - os, a tervezett kezdési időpont 2022.02.06, a tervezett befejési időpont: 2023.05.31. A projekt megvalósítási helyszíne 9743 Söpte, Kossuth L. utca 16/A, 192/7 hrsz. A pályázat megvalósítása 2022. február hónapban megkezdődött és a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelő tartalommal megvalósult. A projekt fizikai befejezése 2023.05.31 – ével megtörtént. A pályázat pénzügyi elszámolása benyújtásra került. A támogatott részéről a projekt sikeresen megvalósult. 

9700 Szombathely Szent Imre herceg u. 98. • Tel.: +36/20-335-1-666 • aktivatorkft@aktivator.hu